درباره من

دنیای نویسندگی

درباره من

نوشتن مثل ممکن کردن غیرممکن‌هاست. باور به اینکه همه چیز می‌تواند جوری که می‌خواهم باشد.

نوشتن مثل یک چشمه است که از دل ذهن جوشیده و روان و جاری روی کاغذ ریخته می‌شود و به آن زندگی می‌بخشد.

این دو جمله برای توصیف من کافی هستند! توانایی خلق یک جهان صفر تا صدی و پیش رفتن در بطن داستان کاری ست که با عشق انجامش می‌دم. هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم که انتخاب من نویسندگی باشد! میشه گفت نویسندگی مثل یک نفرین من را انتخاب کرد! آن هم درست زمانی که هیچ هدف مشخصی در زندگی نداشتم.

رفته‌رفته وارد دنیای نویسندگی شدم و بیشتر در زمینه رمان نویسی و فیلمنامه نویسی فعالیت می‌کنم. در حال حاضر یک کتاب و یک فیلم کوتاه از آثار من هستند. هنوز راه طولانی در پیش دارم و دنیاهای بسیار برای ساختن!

آرزو موسی زاده (شیرازی)

واژه‌ها آن‌قدر زیادند که می‌توان با بی‌کرانی جهان مقایسه کرد.
آرزو موسی‌زاده شیرازی
نویسنده - فیلمنامه‌ نویس